II WIELKIE RADZYŃSKIE FOTOGRAFOWANIE 2009

II WIELKIE RADZYŃSKIE FOTOGRAFOWANIE 2009

REGULAMIN
1. Wielkie Radzyńskie Fotografowanie jest imprezą adresowaną do wszystkich osób zajmujących się fotografią amatorsko lub profesjonalnie.
2. Organizatorem Wielkiego Radzyńskiego Fotografowania 2009, jest Radzyński Klub Fotograficzny „Klatka” działający przy Radzyńskim Stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych oraz Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim.
3. W rolę mentora/instruktora wcieli się w tym roku Krzysztof anin Kuzko – wiceprezes Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego.
4. Udział w imprezie jest bezpłatny.
5. Zapisy przyjmuje Przemysław Krupski do 2 października 2009 r.– e-mail: rkfklatka@o2.pl lub telefonicznie 606609542
6. Impreza odbędzie się w niedzielę 11 października 2009 r. w godzinach od 10.00 do 19.00 na terenie powiatu, gminy i miasta Radzyń Podlaski.
7. Organizatorzy zapewniają sztab, który będzie mieścił się w Archiwum Państwowym w Radzyniu Podlaskim (Pałac Potockich) ul. Jana Pawła II nr 2.
8. Uczestnicy odpowiadają za swoje bezpieczeństwo i mienie.
9. Zadanie polega na realizacji od 6 do 10 tematów podanych przez prowadzących w ciągu 8 godzin trwania imprezy (o tematach każdy będzie dowiadywał się na bieżąco).
10. Po zakończeniu fotografowania organizatorzy zrealizują multimedialny pokaz zdjęć wykonanych przez uczestników.
11. Każdy uczestnik musi mieć aparat fotograficzny (najlepiej cyfrowy) z osprzętem umożliwiającym zgranie zdjęć.
12. Zdjęcia są własnością uczestników, którzy zgłaszając swoje uczestnictwo w imprezie wyrażają zgodę na ewentualne wykorzystanie ich przez organizatora w celach promocji powiatu, gminy, miasta, imprezy oraz zachowanie wersji elektronicznej fotografii w zasobie Archiwum Państwowego.
13. Zgłoszenie udziału w Wielkim Radzyńskim Fotografowaniu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Maksymalna liczba uczestników – 50. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Impreza dofinansowana ze środków Miasta
Radzynia Podlaskiego
Przy wsparciu Starostwa Powiatowego
w Radzyniu Podlaskim

Patronat medialny: Wydawnictwo Wspólnota